Wizualizacja jest dostępna pod poniższym adresem:
http://public.tableausoftware.com/views/PISAprzyklad/PrzykladowepodsumowaniedanychzPISA2009